Valkeapää fanget verden

Tekst av John Gustavsen

Nils-Aslak Valkeapää så på seg selv som en gjest på jorden. Han ville at menneskene skulle ta ansvar både for seg selv og omgivelsene. Gjennom kunsten inviterte han oss til livet.  
Mellom 23. mars 1943 og 26. november 2001 var Nils-Aslak Valkeapää gjest på jorden. Hans lange kunstnervirke startet med joiken på slutten av 1960-tallet, fortsatte med forfatterskap, billedkunst, musikk, fotografering og film. Han ble ofte betegnet som multikunstner.
Han ble født i Palojoensuu i Enontekiö kommune, og familien, mor og far, søster og bror, dreiv med rein. Foreldrene skjønte at han ikke var som andre barn; reinslakting likte han ikke. På et foto fra han er tre-fire år virker han veldig sky. Et dikt sier litt om hvem han var:
 

Jorda lød, ga gjenlyd
Dra nå av sted, mitt barn
Bre ut dine vinger, fly
Finn ditt sinn, avvei
Overvei

(Fra Nu guhkkin dat mii lahka/ Så nært det fjerne, DAT 1994. Oversatt av Harald Gaski, Jon Todal og Kristina Utsi)
 

Nils-Aslak Valkeapää gikk på lærerskolen i Kemijärvi i finsk Lappland. Men han praktiserte aldri som lærer. Da han var rundt 25 år, tok han steget inn i kunsten. Først og fremst var det joiken som opptok ham. Men han tegnet og skreiv. Og han var sint, sint fordi samiske barn ikke fikk lære morsmålet og fordi de nordiske statene okkuperte hva han oppfattet som samenes land. Dette var drivkraften bak den første boka som kom, utgitt på finsk i 1971, Terveisiä Lapista (nynorsk Helsing frå Sameland, Pax forlag 1979, oversatt av Liv Hatle). Boka kom ut ”i ungdommelig sinne”, og han forteller at ”i hjarte mitt kvitra blåstrupen, men til tider bles ein kald vind der”.

Valkeapää (”det lyse hodet”) gikk lange veger fram til han i 1991 ble tildelt Nordisk Råds Litteraturpris for dikt- og fotosamlingen Beaivvi, áhcázán, norsk Solen, min far. Dette var et høydepunkt i tilværelsen med store påfølgende opptredener. Mange oppdrag ventet eller ble prosjektert, men så skjedde det dramatiske: "Áillohaš" som venner kalte ham, ble i 1996 utsatt for en bilulykke ikke langt fra hjemmet i Beattet/ Pättikä, fire mil vest om Karesuando. Lenge svevde han mellom liv og død, men kom seg på beina, og fortsatte...

 
Les hele John Gustavsens artikkel om Nils-Aslak Valkeapää

Hør John Gustavsens foredrag på Riddu-festivalen 2012:

 

John Gustavsen har jobbet mye med Valkeapääs poesi og er opptatt av å formidle dikterens politiske engasjement og hans innsats for urfolksproblematikken i et globalt perspektiv. John Gustavsen er lærer, forfatter og frilansjournalist. Sammen med Marry A. Somby og Nils-Aslak Valkeapää tok han initiativ til stiftingen av Sámi Girjecálliid Searvi, Samisk forfatterforening.